PAPA STRATIS OG ORGANISASJONEN AGKALIA
Et nødvendig dypdykk her fra Lesbos.

Papa Stratis, en avdød gresk ortodoks prest fra Kalloni, Lesvos, som støttet flyktninger og migranter som ankom øya i flere år. For denne flyktningkrisen begynte ikke i 2015, den har pågått i flere år. Etter Irak krigen kom det mange, og det ble arrestert illegale flyktninger på øya på mellom 9000 og 146 000 i årene fra 2006-2013, og av smuglere ble det arrestert mellom 125 og 2211 i samme periode. Og dette er bare de som er arrestert, tenk hvor mange som faktisk kom seg gjennom uten å bli arrestert!
I denne perioden var infrastrukturen på øya ikke god nok til å ta de imot alle som kom. Derfor tok flere lokale ansvar, og blant de største Papa Stratis og hans organisasjon Agkalia som på fire mennesker hjalp over 10 000 mennesker på disse årene før han selv døde av kreft. Agkalia gir akutt hjelp direkte til flyktningene i det de ankommer Lesvos. Mesteparten av midlene de har samlet inn har så langt gått til mat og drikke som deles ut.

Organisasjonen har spilt en sentral rolle blant de frivillige på øya. FNs høykommissær plasserte fire egne ansatte i Kalloni for å støtte Agkalias arbeid. Agkalia har nå kun tre offisielle medlemmer; Giorgos Tyrikos-Ergas, Eleni Selachas og Katerina Selachas. Alle tre er høyt utdannet og svært dedikert i arbeidet de gjør i Agkalia, ved siden av sine vanlige jobber.

Organisasjonens aktivitet gjenspeiler de grunnleggende verdiene som Europarådet står for og bidrar til kampen for menneskers rettigheter i og utenfor Europa, sa Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland da han delte ut prisen.

“We can choose to love instead of hate. To love, to help, to try to understand the other without conditions. For us, this is the meaning of being human. This way, perhaps, a better humanity may be forged in the centuries to come”skriver Tyrikos-Ergas, Efstathiou-Selacha Katerina og Efstathiou-Selacha Erin på sin facebookside etter prisutdelingen.

“What I see are people. People in need. I cannot turn them away, nor can I kick them, nor imprison them. I cannot send them back to where they came from. Nor can I throw them in the sea to drown.” Sier Papa Stratis.

Dette er en historie om generøsitet og vennlighet fra den lokale kirken slik som resten av Hellas er preget av den økonomiske krisen. Organisasjonen mottok Europarådets humanitære pris den 13 januar i år. I dag er vi blitt kjent med hans historie, en ekte verdensborger.