Lørdag 02. juli reiser flere ansatte i KIA til Lesvos sammen med Imdi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) og universitetet i Agder.
Sammen arrangerer de to et seminar over 8 dager med tema:

Å VÆRE FLYKTNING
-Hva kan vi lære av erfaringer langs fluktruta?

Bilde: Dumpet redningsvester etter ankomst.

Seminaret er en blanding av lokale bidrag, ekskursjoner, teori, forelesninger og refleksjon.
Seminaret vil komme inn på:
-Flukt, faser og psykisk helse
-Språk, kultur og kommunikasjon
-UNHCR sine anbefalinger
-Traumer osv.

Vi i KIA ønsker å være så godt rustet som vi kan som et frivillig mottaksapparat, som vi på mange måter fungerer som i praksis, og dette seminaret har vi tro på at skal kunne ruste oss som organisasjon.

I denne reisebloggen vil vi skrive daglige reisebrev og legge ut bilder. Vi vil dele refleksjoner, sorger og gleder. Følg oss i uken som kommer så får du også ta del i disse opplevelsene!